Kæreste gæster,

Restauranten forbliver lukket indtil yderligere instruktioner fra sundhedsmyndighederne om begrænsninger for Covid 19.

La Vecchia Signora

Grønnegade 12/14

1107 København K

+45 33 16 00 48

lavecchiasignora@mail.dk

Restauranten forbliver lukket indtil yderligere instruktioner fra sundhedsmyndighederne om begrænsninger for Covid 19.

 

The restaurant remains closed until further instructions from health authorities on restrictions for Covid 19.

 

Il ristorante rimane chiuso fino a ulteriori istruzioni da parte delle autorità sanitarie sulle restrizioni per Covid 19.

Åbent/Open/Aperto: